RODO

RODO & OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJE I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH. 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Chemat Adam Taszner
  Aleja Rzeczypospolitej 8 80-369 Gdańsk
 2. Kontakt: adam.taszner@chemat.com.pl
 3. Celem przetwarzania danych jest: realizacja zobowiązań umownych
  oraz, pod warunkiem wyrażenia zgody, marketing bezpośredni.
  Przetwarzanie danych w celach marketingowych wiąże się z
  koniecznością wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, które to dane
  będą przetwarzane m. in. w następujących celach:
  wysłania kartek świątecznych,
  b. informowanie o szkoleniach, imprezach, konferencjach,
  spotkaniach organizowanych bądź współorganizowanych przez
  Administratora.
 4. Dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1
  b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
  dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz
  ewentualnie także art. 6 ust. 1 lit. f.
 5. W przypadku wyrażenia zgody to także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
  Rozporządzenia.
 6. Odbiorcami danych osobowych są wszystkie podmioty, którym
  przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań
  umownych, w tym w szczególności obsługa sekretariatu, obsługa
  księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, w razie konieczności
  obsługa pocztowo – kurierska, wszelcy inni pracownicy i
  współpracownicy Administratora.
 7. Administrator będzie przetwarzał dane przekazane na podstawie art. 6
  1 lit. b Rozporządzenia do momentu wygaśnięcia roszczeń
  związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, a w przypadku
  danych przekazanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia do
  czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. W zakresie w jakim dane zostały przekazane na podstawie art. 6 ust. 1
  b Rozporządzenia dane nie mogą zostać usunięte ani nie może
  zostać ograniczone ich przetwarzanie w zakresie koniecznym do
  prawidłowego wykonania zobowiązania umownego. W pozostałym
  zakresie, o ile dane zostały podane prawo żądania usunięcia bądź
  ograniczenia przetwarzania tych danych może być wykonane poprzez
  zgłoszenie Administratorowi na adres: adam.taszner@chemat.com.pl;
 9. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
  Rozporządzenia:
  osoba, której dane dotyczą ma możliwości sprostowania danych
  poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania sprostowania
  danych na adres: adam.taszner@chemat.com.pl;
  b. prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub
  wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu oraz prawo do
  przeniesienia danych może być wykonane poprzez zgłoszenie
  Administratorowi na adres: adam.taszner@chemat.com.pl;
 10. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.
  6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia pozostaje bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody
  przed jej cofnięciem.
 11. Na naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo
  wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oficjalny przedstawiciel

Chemat
odczynniki chemiczne

tel. 600 602 663
fax 58 739 12 51
sprzedaz@chemat.com.pl

x Informujemy, że nasza strona korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Więcej informacji w Polityce prywatności.